Petit diccionari de basc

Una eina per apropar els visitants de Sant Sebastià a la llengua basca. Bagera i DSS2016EU han participat en l’actualització i la difusió del diccionari.

Diseny i maquetació: Hiru Damatxo

Euskarazko Hiztegi Txikia_2016Hiztegi txikia_irudia_EZ