PINTADES A L’AIGUA

Missatges ocultes

La pluja fa aparèixer barri per barri frases i paraules relacionades amb les dades sociolingüístiques del basc.